Kirjaudu sisään

Eri yritysmuodot 10min

Käytännössä aloittavalle yrittäjälle on Suomessa viisi erilaista yritysmuotoa, mistä valita. Näiden viiden lisäksi toki kevytyrittäjyys tarjoaa oman mahdollisuutensa kokeilla yrittäjämäistä toimintaa ilman Y-tunnusta. FREE! Kevytyrittäjä voikin olla hyvä ensiaskel, jos suoraan toiminnan aloittaminen varsinaisena yrittäjänä ei tunnu vielä itselle sopivalta. Verohallinto on määritellyt kevytyrittäjän henkilöksi, joka työllistää itsensä ja toimii yrittäjämäisesti ilman omaa yritystä. On kuitenkin olemassa palveluita, jotka tarjoavat kuluttajaa hämäävästi kevytyrittäjyyttä Y- tunnuksen kanssa. Kun puhutaan kevytyrittäjyydestä Y-tunnuksen kanssa, puhutaan tällöin perinteisestä yrittämisestä.

Varsinaisia yritysmuotoja löytyy yhteensä kymmeniä, mutta suurin osa on niin harvinaisia ja epäkäytännöllisiä, että yksinkertaisuuden nimissä keskitymme tässä vain yleisimpiin yritysmuotoihin. Viisi yleistä yritysmuotoa ovat: yksityinen elinkeinonharjoittaja, osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö sekä osuuskunta. Selkeästi suosituimpia Suomessa ovat osakeyhtiöt sekä yksityiset elinkeinonharjoittajat, jotka muodostavat yli 90 prosenttia kaikista Suomen yrityksistä. Yrityksen perustaminen onnistuu YTJ:n palvelussa ja perustamisen edellytykset sekä hinta vaihtelevat yritysmuodoittain. Seuraavaksi käydään pintapuolisesti läpi jokaista yleisimmistä viidestä eri yhtiömuodosta.

Yksityinen elinkeinoharjoittaja

Yksityinen elinkeinonharjoittaja on henkilöyhtiö ja näistä yritysmuodoista “kevyin” valinta. Tämä siis tarkoittaa, että teknisesti ei ole olemassa erillistä yhtiötä vaan henkilö itsessään on yrittäjä, joka harjoittaa liiketoimintaa. Eli tässä yhtiömuodossa on vain yksi henkilö, joka henkilökohtaisesti vastaa yrityksen varoista ja veloista. Poikkeuksena on kuitenkin aviopuolison oikeus harjoittaa liiketoimintaa yhteisellä toiminimellä. Yksityinen elinkeinonharjoittaja kulkee puhekielessä yleisesti myös toiminimi nimityksellä. Toiminimi virallisesti tarkoittaa kuitenkin yleisesti, yritysmuodosta riippumatta, yrityksen nimeä eli nimeä, jolla yritys toimii. Yksityisen elinkeinonharjoittajan ei tarvitse pitää kahdenkertaista kirjanpitoa eikä yleensä ole tarpeen tehdä tilinpäätöstä. FREE! Yrittäjä- palvelussamme tehdään kirjanpito kuitenkin kahdenkertaisena. Tämä muun muassa laajentaa mahdollisuuksia analysoida liiketoiminnan avainlukuja. Kahdenkertainen kirjanpito mahdollistaa myös muiden yritysmuotojen palvelun käytön myöhemmässä vaiheessa, joten pysykää kuulolla! Toiminimen perustaminen on ilmaista sekä varsin helppoa ja ilmoitukset tarvittaviin rekistereihin valmistautuvat kuukauden sisällä paperisen lomakkeen viennistä. Mikäli tarkoituksena kuitenkin on esimerkiksi yrityksen arvon kasvattaminen tai tarkoitus on palkata työntekijöitä yritykseen, kannattaa yhtiömuodoksi harkita osakeyhtiötä.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö eli yleisesti lyhennettynä Oy, on maailmalla yleinen yhtiömuoto, jossa yhtiön omistus jakautuu siirtokelpoisiin osakkeisiin. Osakeyhtiö on omistajistaan täysin erillinen oikeushenkilö. Osakeyhtiö voi olla olla joko julkinen (Oyj), jolloin kuka vain voi ostaa osakkeita ja toimia näin omistajana tai yksityinen (Oy), jolloin osakkeet eivät ole ole julkisesti kaupan. Osakeyhtiön perustaminen maksaa sähköisesti 275 euroa ja paperisella lomakkeella 380 euroa. Tietyissä tilanteissa paperitse ilmoittaminen on pakollista, esimerkiksi tilanteessa, jossa osakepääoma ei ole nolla euroa tai yritykselle ei riitä vakiomuotoinen yhtiöjärjestys. Osakeyhtiö sopii kaikille eri toimialoille ja soveltuu niin pienempää kuin isompaankin liiketoimintaan. Osakeyhtiön tulee kuitenkin joka tapauksessa tuottaa kahdenkertaista kirjanpitoa ja tehdä tilinpäätös neljän kuukauden sisällä tilikauden loputtua. Eli ihan pieneen liiketoimintaan ja varsinkin, jos myy vain omaa osaamistaan, saattaa esimerkiksi yksityinen elinkeinonharjoittaja olla helpompi vaihtoehto.

Avoin yhtiö

Avoin yhtiö on kahden tai useamman yhtiökumppanin perustaman yhtiö. Aluksi laaditaan ja allekirjoitetaan yhtiösopimus ja kolmen kuukauden sisällä tästä on tehtävä yrityksen rekisteröinti. Avoimessa yhtiössä yhtiökumppanit vastaavat henkilökohtaisesti veloista sekä muista velvoitteista, eikä vastuu rajoitu vain ns. omaan osaan yrityksestä. Eli käytännössä, jos esimerkiksi yhtiökumppanisi on varaton, voit joutua itse vastaamaan kaikista veloista. Yhtiökumppanit voivat myös ilman toisen lupaa hoitaa yrityksen asioita. Avoin yhtiö siis vaatii paljon luottamusta yhtiökumppaneiden välillä.

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiö on henkilöyhtiö, jossa on vähintään yksi vastuunalainen yhtiökumppani sekä yksi niin sanottu äänetön yhtiökumppani. Aluksi laaditaan hyvin samanlainen yhtiösopimus kuin avoimessa yhtiössä. Ero siis avoimeen yhtiöön on vain toisen yhtiökumppanin äänettömyys eli hänen vastuu rajoittuu yritykseen sijoitettuun summaan eikä hän lähtökohtaisesti osallistu yhtiön hallintoon. Vastuunalainen yhtiökumppani siis vastaa koko omaisuudellaan yrityksen veloista ja velvoitteista.

Osuuskunta

Iso osa suomalaisista kuuluu johonkin osuuskuntaan, vaikka ne ovat yhtiömuotona varsin harvinaisia. Osuuskunnan toiminnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluja. Osuuskunta sopiikin käytännössä parhaiten yhteisölliseen yrittämiseen. Osuuskunnassa valtaa pitää osuuskunnan kokous, mutta suurissa osuuskunnissa tämä hoidetaan valittujen jäsenten edustajistolla. Tavallisimpia osuuskuntia ovat muun muassa osuuskaupat sekä osuuspankit.

Luo ilmainen tili, seuraa edistystä ja lunasta palkinnot!

Tämä sisältö on vain jäsenille

Aloita kevytyrittäminen jo tänään!

Rekisteröidy facebookilla