Kirjaudu sisään

YEL eli Yrittäjän eläkevakuutus 10min

YEL-vakuutus on yrittäjän ja kevytyrittäjän työeläkevakuutus. Se mahdollistaa tehokkaamman vakuuttamisen ja joustavamman toiminnan eläkevakuutuksen osalta. Se on henkilökohtainen työeläkevakuutus, jonka määrän voit rajaehdoin itse päättää. Lisäksi se on verovähennyskelpoinen omassa verotuksessasi. Me FREE.fi:llä ajattelemme, että YEL on melkeinpä yhtä kuin kevytyrittäjän sosiaaliturva. Yrittäjän Eläkevakuutuksesta syntyy helposti mielikuva siitä, että se määrittelisi vain eläkkeen suuruuden, mutta YEL-vakuutus määrää sosiaaliturvasi tason!
YEL-vakuutusmaksu on oman tuloarviosi mukainen. Jos olet 18-67 -vuotias, asut Suomessa, työskentelet yrittäjämäisesti eli kevytyrittäjänä tai yrittäjänä, toimintasi kestää yli 4kk sekä työtulosi ylittää 8063,57 € vuodessa.

Jos olet ottanut itsellesi tulojasi vastaavan YEL-vakuutuksen, ei työttömyysturvasi, sairauspäiväraha tai muut etuudet ole sen huonompia, kuin palkansaajalla.

 

Esimerkki 1.

Kestääkö työskentelysi kevytyrittäjänä yli 4 kuukautta? Jos vastasit kyllä, olet YEL-velvollinen. Jos vastasit ei, sinun ei ole pakko hankkia YEL-vakuutusta.

 

Esimerkki 2.

Onko työtulosi yli 8063,57 euroa 12 kk aikana? Jos vastasi kyllä, olet YEL-velvollinen. Jos vastasi ei, sinun ei ole pakko hankkia YEL-vakuutusta.

Työttömyysturva

Työttömyysturvaetuuteesi vaikuttaa, jos toimit yrittäjänä tai työllistyt omassa työssä. TE-toimisto selvittää kanssasi onko työsi pää- vai sivutoimista yrittäjyyttä. Jos sinut katsotaan päätoimiseksi yrittäjäksi, sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, vaikka tulosi jäisivät vähäisiksi. Mikäli sinut katsotaan sivutoimiseksi yrittäjäksi, sinulla on oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen. Työttömyysetuutta laskettaessa otetaan huomioon kaikki ansiotulot, jotka ylittävät 300 euron suojaosan.

Jos kevytyrittäjän YEL-työtulo on yli 13 247 euroa, on hän oikeutettu peruspäivärahaan. Peruspäiväraha on 33,78€/ työpäivä.

Yrittäjän ansiopäiväraha muodostuu palkansaajien päivärahan tavoin peruspäivärahan suuruisesta perusosasta (33,78€ 1.1.2021 alkaen), ansio-osasta ja lapsikorotuksesta. Ansio-osan suuruus määräytyy yrittäjän työttömyysvakuutuksen perusteeksi valitseman työtulon perusteella. Työtulo saa olla enintään yrittäjän YEL-työtulon suuruinen. Myös jäsenmaksun suuruus määräytyy YEL-työtulon mukaan.

Jos kevytyrittäjä päättää liittyä työttömyyskassan jäseneksi, on hänen valittava yrittäjien työttömyyskassa. Suomessa on yksi yrittäjien työttömyyskassa: Yrittäjän kassa. Jos siirryt palkansaajakassasta yrittäjien työttömyyskassaan kolmen kuukauden sisällä kevytyrittäjäksi/yrittäjäksi ryhtymisestä, ei työssäoloehtoosi tule katkosta. Liittymisen tulee tapahtua kuukauden sisällä edellisestä kassasta eroamisesta.

Sairastuminen

Kevytyrittäjälläkin on mahdollisuus sairastaa. Jos kevytyrittäjällä on YEL-vakuutus, on omavastuuaika sairauspäivärahassa yksi päivä, eli sairastumispäivän. Jos kevytyrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta, on omavastuuaika sama kuin palkansaajalla, eli sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää. YEL-vakuutetun sairauspäiväraha määräytyy YEL-vakuutuksen työtulon mukaan. Eläkevakuutusyhtiö VARMA:n sivuilta löydät tästä lisää tietoa.

Kevytyrittäjien sairausvakuutusmaksujen maksaminen muuttui vuoden 2020 alussa. Laskutuspalveluja käyttävien kevytyrittäjien ei enää tarvitse maksaa sairausvakuutusmaksua, jos he eivät ole yrittäjän eläkevakuutuslain mukaan YEL-vakuuttamisvelvollisia. Sairausvakuutusmaksu on 1,53% sinulle maksetusta palkasta.

FREE.fi Kevytyrittäjänä maksat välttämättömiä vakuutuksia 2,5% + alv, johon sisältyy tapaturma- ja vastuuvakuutus. Sinun ei siis tarvitse tehdä mitään, vaan olet automaattisesti saamassa kattavat vakuutukset kevytyrittäjyytesi turvaamiseen. Vastuu- ja tapaturmavakuutuksessa lopullisen päätöksen tekee aina vakuutusyhtiö Fennia.

Vastuuvakuutus

FREE.fi Kevytyrittäjät ovat aina vastuuvakuutettuja toimeksiantojensa aikana. Mitä vastuuvakuutus tarkoittaa käytännössä? Työtä tehdessä meille jokaiselle voi sattua vahinkoja työnteon yhteydessä. Saatat asiakkaasi luona vahingossa särkeä arvokkaan antiikkimaljakon tai ikkuna voi mennä rikki. Vastuuvakuutus korvaa tälläisissä tilanteissa aiheutuneet materiaaliset vahingot.

Sinulla saattaa olla kotivakuutuksessakin omavastuu, eli summa, jonka jälkeen vakuutusyhtiö korvaa esimerkiksi rikkoutuneen puhelimen tai vesivahingosta aiheutuneet haitat. FREE.fi Kevytyrittäjänä vastuuvakuutus korvaa myös vahingot samalla periaatteella, omavastuun jälkeen. Vakuutusyhtiö tekee korvauspäätökset aina tapauskohtaisesti.

Tapaturmavakuutus

Kun loukkaat itsesi palkkatyössä, on sinut tapaturmavakuutettu. Kaadut matkalla töihin liukkaalla kelillä, horjahdat työpaikan portaissa, veitsi lipsahtaa kädestäsi ja tekee haavan - meille kaikille voi sattua tapaturmia. Kevytyrittäjänä sinulla on myös tapaturmavakuutus tällaisia tilanteita varten.

Mikäli sinulle sattuu tapaturma, otathan aina yhteyttä asiakaspalveluumme.

Numero kannattaakin tallentaa puhelimeen: 020 332 345.

Luo ilmainen tili, seuraa edistystä ja lunasta palkinnot!

Tämä sisältö on vain jäsenille

Aloita kevytyrittäminen jo tänään!

Rekisteröidy facebookilla